Henning Nilausen

Nilausen Consult samarbejder med kommuner, NGO’er, fonde og private virksomheder om opgaver inden for

 • Udvikling af virksomheder på Social- og Sundhedsområdet
 • Markedsorientering og forretningsudvikling på Social- og Sundhedsområdet
 • Offentlig – Privat Samarbejde, Outsourcing og Udviklingspartnerskaber
 • Konkurrenceudsættelse på velfærdsområderne – komplekse partnerskaber og udbud
 • Rådgivning til private virksomheder om offentlige kunder
 • Kvalitetsledelse og evalueringskultur
 • Program- og projektudvikling og gennemførelse
 • Konkret hjælp til ledelsen om stort og småt – også når der er pres på.

Nilausen Consult bistår også gerne med det forberedende arbejde til større projekter, der skal forberedes og vurderes grundigt så forankringen i organisationen er robust. Opgaverne løses skræddersyet til behovet – med fleksibilitet undervejs – og altid baseret på stringent faglig metode og den soliditet, som mange års erfaring giver.

Henning Nilausen har et stort netværk af virksomheder og enkeltpersoner, som inddrages når nødvendigt for kvalificeret at imødekomme kundens behov – i alle situationer. Nilausen Consults samarbejdspartnere har lang, dyb og bred kompetence og erfaring – ingen juniorkonsulenter.

Henning Nilausen har 30+ års professionel erfaring fra staten, kommunerne og privat sektor, hvor han har arbejdet med udvikling og effektivisering af virksomheder, politikudvikling og evaluering.

Henning Nilausen har virket som rådgiver, leder og topchef, ligesom han har erfaring fra bestyrelsesarbejde.
Han er uddannet cand. scient. adm. og er medlem af censorkorpset for scient. pol og scient. adm. uddannelserne ved fem danske universiteter og CBS.

Udover erhvervserfaring fra Danmark har Henning Nilausen arbejdet i Nepal, Uganda, Tanzania, Zambia and Malawi.

Om Nilausen Consult

Kunder

Nilausen Consult startede i december 2009. Blandt kunderne tælles:

 •   Gribskov Kommune
 •   Guldborgsund Kommune
 •   Lejre Kommune
 •   Bornholms Regionskommune
 •   Hørsholm Kommune
 •   Helsingør Kommune
 •   Udenrigsministeriet
 •   Finansministeriet
 •   SUS, Socialt Udviklingscenter
 •   Store private leverandører på ældreområdet (to firmaer)
 •   Dansk – globalt opererende – rådgiver
 •   LOS – De private sociale tilbud
 •   Diakonissestiftelsen
 •   Fonden Mariehjemmene
 •   Novavi
 •   Behandlingsskolerne
 •   Egholt
 •   Concura
 •   Dansk privathospital

Nærmere oplysninger om opgaver og kundereferencer opgives konkret med forbehold for tavshedspligt. Nilausen Consult påtager sig frem til, under og efter opgavens udførelse fuldstændig tavshedspligt om kundens forhold, herunder om relationer, tilbud og øvrige aftaler mellem kunden og Nilausen Consult.

Curriculum vitae: Download her på dansk og engelsk.

Bank:
Danske Bank
reg. nr. 3345
kontonr. 10600502

CVR 32514103

Ejerforhold

Nilausen Consult ejes personligt af Henning Nilausen.

Sponsorat: Nilausen Consult er sponsor for NepaliMed Denmark – www.nepalimed.dk

Copyrigtht: Nilausen Consult 2017
Web Layout: Idon Grafisk

Links

Links på denne side henviser til websites, som jeg finder interessante, inspirerende, tankevækkende, etc.

Debat, viden, ideer, håndbøger, essays, reflektioner, sprogligheder …

TED, Ideas worth spreading Dette site indeholder gode ideer, som det er værd at stifte bekendtskab med.

Virksomheder, foreninger, forskning, udvikling …

HR7.dk er et firma, som jeg ofte og gerne arbejder sammen med. Vi laver fair forretning præget af dyder som kompetence, kvalitet og hjælpsomhed – der holder i længden.

Idon Grafisk Idon Grafisk er mit foretrukne valg, når mine kunder skal bruge grafisk arbejde – trykt eller på web. Prisen er god, og kvaliteten sidder altid i skabet – og så er ørerne store hos Idon Grafisk. De forstår at lytte til, hvad det er kunden vil have, og de forstår at gøre kunden bedre til at forstå, hvad det egentlig er han vil have.

Aravind Eye Care  Jeg besøgte Aravind Eye Care System i 2014. Aravind repræsentere den bedste ”Business Case of Compassion” jeg kender. Læs også case studierne og bogen Infinite Vision

Dhulikhel Hospital i Nepal er et andet eksempel på, hvordan der kan skabes organisationer, der reelt gør en forskel for fattige mennesker uden at det ender i bureaukrati og korruption. NepaliMed Denmark er en dansk forening, der arbejder på at etablere partnerskaber mellem Dhulikhel Hospital og danske partnere. Se mere her www.nepalimed.dk

Kunst af enhver ART

Rasmus Nilausen Det er min søns website. Jeg har stor glæde og inspiration ved hans billeder, som til stadighed åbner nye indsigter og dimensioner.